Theo hợp đồng trả góp

15/11/2017

Khách hàng đang mua hàng trả góp hoặc vay tiền mặt tại các tổ chức tín dụng khác…

Xem thêm

Theo hóa đơn điện

15/11/2017

Bạn là người đứng tên trên hóa đơn điện tại địa chỉ cư trú với trung bình hóa…

Xem thêm

Theo cavet xe máy

15/11/2017

Bạn đang đứng tên trên cà vẹt xe máy có giá trị trên 15 triệu và tuổi thọ…

Xem thêm

Theo hợp đồng bảo hiểm

15/11/2017

Khách hàng có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã đóng được trên 1 năm và phí bảo…

Xem thêm

Theo bảng lương

15/11/2017

Dành cho mọi khách hàng đang làm việc tại công ty tư nhân, nhà nước, nước ngoài có…

Xem thêm

Theo thẻ ATM

15/11/2017

Khách hàng có tài khoản tại ngân hàng và có giao dịch hàng tháng, số dư hàng tháng…

Xem thêm