Xử lý khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích cam kết ban đầu

Xử lý như thế nào khi khách hàng sử dụng vố vay sai mục đích thỏa thuận ban đầu? Đọc bài viết sau để nắm được những thông tin chính xác nhất.

 

Sở hữu nhiều ưu thế so với vay thế chấp như thủ tục đơn giản, xét duyệt nhanh cũng thời gian giải ngân nhanh chóng, vay tín chấp đã trở thành hình thức vay vốn được ưu tiên và phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực đóng góp cho nhu cầu tiêu dùng như mua nhà, mua xe… thì cũng còn những hạn chế chưa thể kiểm soát được. Ví dụ, điều kiện vay vốn không quá ràng buộc khiến rất nhiều người lợi dụng vay vốn sử dụng sai mục đích thỏa thuận ban đầu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến người vay mà còn liên quan đến quá trình thu hồi nợ của các ngân hàng, các công ty tín dụng.

Xử lý khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích

Vậy, xử lý như thế nào khi khách hàng sử dụng vố vay sai mục đích thỏa thuận ban đầu?

Để nhìn nhận đúng nhất về mục đích đi vay cũng như các thức hoàn trả trong hợp đồng, mỗi người cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc xem xét hợp đồng và ký kết sử dụng mục đích. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc xử lý đối với khách hàng vay vốn sử dụng sai mục đích chúng tôi xin cung cấp một số thông tin pháp luật quy định:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 56, Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, đã được sửa đổi bổ sung năm 2004 thì, “Khách hàng vay có những nghĩa vụ sau đây:

 1. a) Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu này;
 2. b) Sử dụng tiền vay đúng mục đích và thực hiện đúng các nội dung khác đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng;
 3. c) Trả nợ gốc và lãi tiền vay theo thoả thuận trong hợp đồng tín dụng;
 4. d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng hợp đồng tín dụng.”

Điều 6, Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ban hành Quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng quy định:

“Điều 6. Nguyên tắc vay vốn

Khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng phải đảm bảo:

 1. Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.
 2. Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.”

Đồng thời, theo quy định tại Điều 54, Luật các tổ chức tín dụng, Điều 25  Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN thì:

“1. Tổ chức tín dụng có quyền:

 1. a) Yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi, khả năng tài chính của mình và của người bảo lãnh trước khi quyết định cho vay;
 2. b) Từ chối yêu cầu vay vốn của khách hàng nếu thấy không đủ điều kiện vay vốn, dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn không có hiệu quả, không phù hợp với quy định của Pháp luật hoặc tổ chức tín dụng không có đủ nguồn vốn để cho vay.
 3. c) Kiểm tra, giám sát quả trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng;
 4. d) Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng tín dụng;

đ) Khởi kiện khách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng hoặc người bảo lãnh theo quy định của pháp luật.

 1. e) Khi đến hạn trả nợ mà khách hàng không trả nợ, nếu các bên không có thoả thuận khác, thì tổ chức tín dụng có quyền xử lý tài sản bảo đảm vốn vay theo sự thoả thuận trong hợp đồng để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu người bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với trường hợp khách hàng được bỏ lãnh vay vốn;
 2. g) Miễn, giảm lãi vốn vay, gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ thực hiện theo quy định tại Quy chế này; mua bán nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và thực hiện việc đảo nợ, khoanh nợ, xoá nợ theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

 

Cần sử dụng vốn đúng mục đích quy định

Với những quy định cụ thể theo quy định của Pháp luật, khi quyết định vay tín chấp quý khách cần sử dụng vốn đã khai trong hợp đồng để đảm bảo minh bạch và hiệu quả cho cả mình và cho tổ chức thực hiện cho vay nhé.