Vay theo thẻ tín dụng

Đối tượng

Đối tượng: Khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng. Tối đa 3 khoản vay đang trả tại Tổ chức tín dụng khác & Tổng dư nợ ≤ 20 triệu (gồm dư nợ thẻ, các khoản nợ khác & các khoản vay đang trả tại Mirae Asset nếu có)

Độ tuổi : 21 - 60 tuổi

Thu nhập : Từ 3.000.000đ/ tháng trở lên

Thông tin sản phẩm

Điều kiện vay: Hạn mức thẻ ≥ 50 triệu

Thời hạn vay: 6 - 12 tháng

Khoản vay: 15.000.000đ - 100.000.000đ

Lãi suất năm: 45%

ĐĂNG KÝ VAY

Vay tiền không thuế chấp cực nhanh

Bước 1: Giấy tờ bạn có

Bước 2: Khoản vay bạn cần

0 100,000,000

0 tháng 36 tháng

Bước 3: Đăng ký ngay