Vay theo lương hưu trí

Sản phẩm dành cho khách hàng là đối tượng hưu trí. Sở hữu sổ lương hưu hoặc phiếu lĩnh lương hưu.

Đối tượng

Đối tượng: Khách hàng là đối tượng hưu trí

Độ tuổi: 20 - 60 tuổi

Thu nhập: Từ 4.500.000đ/ tháng trở lên

Thông tin sản phẩm

Điều kiện vay: Thu nhập sau thuế ≥ 4,5 triệu

Hạn mức vay : Tùy thuộc vào khoản vay

Thời hạn vay: 6 - 36 tháng

Khoản vay: 10.000.000đ - 40.000.000đ

Lãi suất tháng : 2.59%

ĐĂNG KÝ VAY

Vay tiền không thuế chấp cực nhanh

Bước 1: Giấy tờ bạn có

Bước 2: Khoản vay bạn cần

0 100,000,000

0 tháng 36 tháng

Bước 3: Đăng ký ngay