Vay theo kinh doanh tự do

Khách hàng là cá nhân có thu nhập từ doanh tự do, không bao gồm Doanh nghiệp tư nhân

Đối tượng

Đối tượng : Khách hàng là cá nhân có thu nhập tự doanh. Không bao gồm Doanh nghiệp tư nhân. Ngoại trừ kinh doanh online và không có địa điểm kinh doanh cố định.

Độ tuổi: Từ 20 - 60 tuổi

Thu nhập : Từ 3.000.000đ/ tháng trở lên

Thông tin sản phẩm

Điều kiện vay: (1) Khách hàng kinh doanh tại địa điểm trùng với địa điểm được đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - (2) Thời gian kinh doanh tối thiểu 24 tháng tính đến thời điểm đề nghị vay vốn - (3) Khách hàng kinh doanh tại địa điểm có cùng tỉnh/thành phố với địa chỉ thường trú - (4) Địa điểm kinh doanh cố định

Hạn mức vay: 8 lần thu nhập

Thời hạn vay: 6 - 36 tháng

Khoản vay: 20.000.000đ - 70.000.000đ

Lãi suất năm : 37% - 65%

ĐĂNG KÝ VAY

Vay tiền không thuế chấp cực nhanh

Bước 1: Giấy tờ bạn có

Bước 2: Khoản vay bạn cần

0 100,000,000

0 tháng 36 tháng

Bước 3: Đăng ký ngay