Vay theo cà vẹt xe máy

Khách hàng là cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký xe máy và đứng tên trên xe máy đó.

Đối tượng

Đối tượng: Khách hàng đang đứng tên sở hữu xe máy

Độ tuổi: 20 - 60 tuổi

Thu nhập: Từ 3.000.000đ/ tháng trở lên

Thông tin sản phẩm

Điều kiện vay: 21.000.000đ <= Giá xe < 25.000.000đ

Thời hạn vay: 6 - 36 tháng

Hạn mức vay: 10.000.000đ - 50.000.000đ

Lãi suất năm : 45% - 55%

Cư trú: Tại các khu vực được hỗ trợ bởi Vayngay

ĐĂNG KÝ VAY

Vay tiền không thuế chấp cực nhanh

Bước 1: Giấy tờ bạn có

Bước 2: Khoản vay bạn cần

0 100,000,000

0 tháng 36 tháng

Bước 3: Đăng ký ngay