Vay theo bảo hiểm y tế

Khách hàng là cá nhân làm việc tại các Tổ chức/Doanh nghiệp, có thẻ bảo hiểm y tế.

Đối tượng

Đối tượng: Khách hàng là cá nhân làm việc tại các Tổ chức/Doanh nghiệp, có thẻ bảo hiểm y tế, thuộc các mã đối tượng: QN, CY, CH, HC, XK, DN, HX, NN, TK

Độ tuổi: 20 - 60 tuổi

Thu nhập: Thu nhập trung bình 03 tháng gần nhất ≥ 3 triệu

Thông tin sản phẩm

Điều kiện vay: Thu nhập trung bình 03 tháng gần nhất ≥ 3 triệu

Hạn mức vay: 6 lần thu nhập

Thời hạn vay: 6 - 36 tháng

Khoản vay: 10.000.000đ - 22.000.000đ

Lãi suất năm : 47%

ĐĂNG KÝ VAY

Vay tiền không thuế chấp cực nhanh

Bước 1: Giấy tờ bạn có

Bước 2: Khoản vay bạn cần

0 100,000,000

0 tháng 36 tháng

Bước 3: Đăng ký ngay